Werkwijze

Rechurch richt zich op onderzoek, ontwerpen en advies bij subsidie-aanvragen.

Onderzoek

Rechurch focust zich volledig op het uitvoeren, ontwikkelen en toespitsen van voorafgaand onderzoek voor kerkgebouwen in diverse disciplines:

Herbestemmingsonderzoek of Haalbaarheidsstudie

1 Bouwhistorisch onderzoek, het vaststellen van een cultuurhistorische waardestellingen, dynamische waardestellingen en het bepalen van de transformatieruimte met bouwhistoricus
2 Gebouwinventarisatie en locatieonderzoek (herbestemmingsprofiel)
3 Herbestemmingspotenties incl. marktonderzoek (deskresearch)
4 Schetsplannen maken voor herbestemmingsscenario’s
5 Vaststellen financiële situatie en haalbaarheid in samenwerking met kostendeskundige

Voorbeelden: H Joannes de Dooper Pijnacker, OLV Geboorte Berkel en Rodenrijs.

Kerkenvisies

1 Kerkenvisies, waarderingsmatrices en kerkenpaspoorten voor kerkeigenaren en kerkelijke overheden op basis van pastorale, gebouw- en locatie aspecten en herbestemmingspotenties
2 Kerkenvisies voor gemeenten. Dit kan in de rol van adviseur binnen het kerkenvisieteam. Als het om een groot aantal kerkgebouwen gaat en de uitwerking van een kerkenvisierapportage met kerkenpaspoorten is gewenst, werkt Rechurch samen met COUP

Voorbeelden: Alkmaar, Zaanstad, Leiden

Herinrichtingsontwerpen

Kerkeigenaren willen hun gebouwen regelmatig een inrichting geven die past bij het gebruik van de hedendaagse kerkgemeenschap. Soms is het lastig om te bedenken wat de wensen precies zijn. Rechurch weet de gemeenschap zo te bevragen dat hier helderheid in komt. Vervolgens wordt dit vertaald naar een plan waarbij oud en nieuw in harmonie worden gebracht. Vaak werkt Rechurch samen met lokale tekenbureaus om de schetsplannen uit te werken tot bouwkundige tekeningen voor de bouwaanvraag en uitvoering.

Voorbeelden: Stadsklooster San Damiano Den Bosch, St Jans Onthoofding Zoeterwoude-Dorp, De Goede Herder Zoeterwoude-Rijndijk.

Subsidies

Onderhoud, herinrichting of herbestemming van een kerkgebouw kost altijd veel geld. Rechurch verzorgt voor kerkeigenaren subsidieaanvragen bij gemeente, provincie of het Rijk. Dit kan een instandhoudingssubsidie voor onderhoud aan een monument zijn, een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek bij herbestemming of een energiescan voor een duurzaam kerkgebouw.

Voorbeelden: Opstandingskerk de Kolenkit Amsterdam